Cmentarze - Farma Miejska Ogrody, Tereny Zielone

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cmentarze

Teren zielony - otwarty teren, pokryty roślinnością wysoką, średnio wysoką i niską, świadomie komponowany, spełniający zazwyczaj wielofunkcyjne zadania w zakresie ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu, pełniący funkcje społeczno-usługowe na rzecz mieszkańców.
Dość specyficznym terenem zielonym jest cmentarz. Nieprzerwalnie od 1991 roku zajmujemy się administracją i utrzymaniem cmentarzy w Świdnicy. Na początku był to cmentarz żołnieży Armii Radzieckiej przy ulicy Łukasińskiego oraz cmentarz komunalny przy ulicy Łukasińskiego, następnie po otwarciu w 1992 roku cmentarz komunalny przy ulicy Słowiańskiej w Świdnicy. Prowadzimy biuro obsługi klienta, gospodarkę miejscami grzebalnymi, pełnimy nadzór nad podmiotami wykonującymi usługi na terenach cmentarzy, pobieramy opłaty cmentarne. Utrzymanie cmentarza to wykonywanie usług w zakresie utrzymania porządku, gospodarowania odpadami, koszenia trawników, cięcia żywopłotów, pielęgnacji starodrzewu oraz odśnieżaniu i uszorstnianiu alejek i placów.  

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego